NSB Trafikkservice er Norges største togrenholdselskap. Virksomheten har om lag 270 ansatte fordelt på 23 baser som dekker landets viktigste togstrekninger.

NSB Trafikkservice er eid av Vygruppen AS. Administrerende direktør i selskapet er Marianne Hillestad.

Sertifiseringer

iso-9001-14001-374px

grontpunkt-godkjent-renholdsbedrift

Kvalitets- og miljøpolitikk

NSB Trafikkservice AS skal arbeide systematisk for kontinuerlig å bedre effektivitet, samt ivareta og videreutvikle våre miljømål. Vi skal arbeide med mål om null skade på mennesker og miljø. Vi skal arbeide kontinuerlig med å levere så effektivt som mulig til våre kunder.

Som selskap skal vi arbeide aktivt for å beholde vår posisjon som den mest attraktive renholdsleverandøren av tog i Norge og jobbe målbevisst for å møte den kommende jernbanereformen.

Samfunnsregnskap

NSB Trafikkservice har som primærmål å skape verdier for eiere, interessenter og samfunnet gjennom å sørge for effektiv, hensiktsmessig og miljøvennlig leveranse av togrenhold til Norsk Jernbane.

Selskapet har siden 2013 arbeidet for det strategiske målet ”Ingen skade på mennesker og miljø.”

Med disse overordnede mål ønsker vi å forsterke vår relasjon til vår kunder og samarbeidspartnere samtidig ved at vi gjennom kontinuerlig arbeid jobber for å være en positiv samfunnsaktør.

Lær mer om vårt samfunnsregnskap (pdf)

Vår historie