NSB Trafikkservice tilbyr alle nødvendige tjenester for innvendig og utvendig togrenhold for samtlige togstrekninger i Norge. Det inkluderer klargjøring, daglig renhold og hovedrenhold. Vi tilbyr også tjenester som for eksempel fylling av vann, innvendige småreparasjoner og tømming av septiktank.

Sammen med kunden utvikler vi behovsprøvde og skreddersydde renholdskonsepter som gir avtalt kvalitet på best mulig tid. Det kan vi gjøre fordi vi har et unikt statistikkgrunnlag med 50 000 årlige registreringer om togrenhold og fordi vi har 23 baser som dekker Norges viktigste strekninger. Vi tilpasser oss så renholdet blir effektivt og økonomisk gunstig for våre kunder.

Vi vet hvilke tog som blir raskere møkkete og hvilke som holder seg rene lenger. Vi vet hvilke tog som er mer utsatt for forsinkelser og hvilke som oftest kommer inn som avtalt. Ut fra dette kan vi si hvor det er mest effektivt og forutsigbart å rengjøre et gitt tog på en gitt strekning til en gitt tid.

Det oppstår store ringvirkninger når et tog ikke kommer dit renholderen venter. Da må det kreative, kloke og engasjerte hoder til for å fikse floken.  Marianne Hillestad, administrerende direktør i NSB Trafikkservice.

På alle våre baser er våre ansatte alltid klare til å hive seg rundt og kjøre dit toget er dersom det ikke kommer inn som avtalt. Det skjer omtrent 5 000 ganger i løpet av et år. Likevel har vi levert i henhold til våre kunders KPI-krav hver år.

Mer enn togrenhold

Våre erfarne planleggere bruker statistikk og kunnskap til å skape kontinuerlige forbedringer og besparelser. Vi utarbeider arbeidsplan for våre ansatte basert på materiellturneringsplanen. Vi planlegger utførsel av arbeidet vårt der det til en hver tid er mest kostnadseffektivt, og bistår i dialog og som rådgiver for kunden i deres planlegging av renhold og klargjøring.

Våre renholdere er daglig innom alle tog og har den beste oversikten over hvordan toget til enhver tid ser ut innvendig. Vi har også god kommunikasjon mellom basene på togstrekningene. Det gjør oss veldig godt rustet til å utføre innvendige småreparasjoner.