NSB Trafikkservice har om lag 270 ansatte fordelt på 23 lokasjoner som dekker landets viktigste togstrekninger.